Οικ. ΚατάστασηΤύποςΜέγεθος
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ -Notes of accounts 31.12.2019.pdffile1912809
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-Notes of accounts 31 12 2013.pdffile1288719
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-Notes of accounts 31 12 2017.pdffile1756207
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-Notes of accounts 31.12.2012.pdffile982365
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-Notes of accounts 31.12.2014.pdffile736011
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-Notes of accounts 31.12.2015.pdffile2349381
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-Notes of accounts 31.12.2016.pdffile2243289
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-Notes of accounts 31.12.2018.pdffile2016220
8 Δημοσιευμένες Οικ. Καταστάσεις